Hengelsport / vissen

Er zijn diverse rivieren en ontelbare vijvers te vinden in de Auvergne en vaak is het toegestaan om te vissen. Maar…er is een vergunning nodig en er mag niet het hele jaar door gehengeld worden. Als u twijfelt, dan kunt u het beste even naar het gemeentehuis van de betreffende gemeente gaan. Zij kunnen u precies uitleggen wanneer en waar er gevist mag worden en vaak verkopen zij ook een (dag) vergunning.

Vaak is een vijver ook in privé bezit. Ga zeker niet zomaar een hengeltje uitgooien, maar vraag de eigenaar of het toegestaan is. De Fransen zijn echt verschrikkelijk aardig, maar ook verschrikkelijk gesteld op de privacy van hun terrein.

Enkele regels voor de hengelsport:

Permanente verboden en visreservaten
Het is verboden te vissen:

in gebieden die de circulatie van vissen verzekeren in constructies die op de bodem van waterlopen zijn gebouwd, in sluizen, sluisdeuren en in waterdoorgangen in gebouwen. Vanaf dammen en sluizen alsmede over een afstand van 50 meter stroomafwaarts vanaf het einde daarvan, met uitzondering van het vissen met een lijn
over een afstand van 200 meter stroomafwaarts vanaf het einde van een dam, sluis of dam van Moulin aux engins et filets in de visreservaten vastgesteld door de permanente visserijverordening.

Verboden methoden en methoden van vissen.
Het is verboden :

-om als aas of grondvoer te gebruiken: natuurlijke of bevroren viseieren
-om met de hand te vissen, ook op rivierkreeften
-vissen onder het ijs
-een levende of dode vis op een bodemlijn gebruiken (cordelle)
-het gebruik van elk ander vistuig dat bedoeld is om de vis te haken, anders dan met de mond, het gebruik van het schepnet en de gaffel is toegestaan ​​om de vis die al met de mond is gehaakt uit het water te verwijderen
-te gebruiken als levende of dode vissoorten waarvoor een minimale vangstgrootte geldt (snoek, snoekbaars, forel, baars, enz.)
-om te gebruiken als levende of dode vissoorten die biologische onevenwichtigheden kunnen veroorzaken (Amerikaanse en Louisiana rivierkreeften, maanvissen, meervallen, enz.)
-om te gebruiken als levende vis, of dode vissen van beschermde soorten (paling, lamprei, dace, bouvière, sculpin, enz.);
-om duikuitrusting te gebruiken
-het plaatsen van een dam, apparaat of inrichting van welke aard dan ook met het doel de doorgang van vissen volledig te voorkomen of in gevangenschap te houden
-om drugs of aas in het water te gooien met de bedoeling de vissen te bedwelmen of te vernietigen
-explosieven, elektrocutie of niet-geautoriseerde producten of middelen gebruiken;
-sleepnetten gebruiken
-apparaten opzetten, manoeuvres uitvoeren, het wateroppervlak slaan om de vissen te verzamelen om het vangen te vergemakkelijken (artikel R.436-31)
-om levende karpers van meer dan 60 cm . te vervoeren
tijdens de snoeksluitingsperiode, om te vissen op levende, dode of kunstmatige vissen en kunstaas waarmee deze vis per ongeluk kan worden gevangen, in wateren van de tweede categorie

Meer informatie over vissen en vergunningen vindt u op:

Fédération du Puy de Dôme pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique (peche63.com)